DUŠAN SOUČEK

Nikoho nezajímáte! Fascinují mě příběhy a strategie, které u Vašich zákazníků mění přesvědčení z „nechci o něm ani slyšet“ na „něco na tom bude“ až po „bez toho nemůžu žít“. S online marketingem dokážete tuto cestu projít s kolika zákazníku budete jenom chtít.

Internet a online marketing není samospásné médium. Je to jen platforma, která šikovným podnikatelům dokáže násobit jejich příjmy a těm ostatním to dokáže také násobit. Nabízí neuvěřitelné možnosti. Je to jako oheň. Dobrý sluha, ale zlý pán.

Motto: „Nejdůležitější je začít, zbytek se dodělá někde na cestě.“

Kontakt: www.dusansoucek.cz