Pojištění pro realitní zprostředkovatele – shrnutí

Vážené kolegyně  a kolegové,

obdrželi jsme od MMR dokument shrnujícíc podmínky pojištění, respektive, jak správně doručovat pojistné smlouvy na ministerstvo. Znění dokumentu uvádíme v doručené verzi níže.

Informace k zasílání dokladů o uzavřené pojistné smlouvě podle § 7 odst. 4, zák. č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování, Ministerstvu pro místní rozvoj

 • Povinnost zaslat MMR smlouvu potvrzující uzavření zákonného pojištění mohou realitní zprostředkovatelé podle zákona č. 39/2020, o realitním zprostředkování, splnit individuálně
  • zasláním ověřené kopie či stejnopisu poštou či osobním doručením téhož na adresu MMR (Staroměstské nám. 6, Praha 1), a to i hromadně, nebo
  • datovou schránkou, DS, (ID MMR: 26iaava) se scanem smlouvy (zřejmě nejjednodušší a nejlevnější pro obě strany) podle principu jedna DS = jedna smlouva, případně
  • e-mailem na adresu posta@mmr.cz nebo podatelna@mmr.cz s elektronicky konfirmovanou smlouvou (elektronické ověření provádí czechpointy), v tom případě může být jedním e-mailem zasláno i více ověřených smluv;
  • výjimečně (zejména u hromadných smluv) je možné po domluvě i osobní předání na pracoviště MMR na adrese Na Příkopě 3, Praha 1, oddělení realitní činnosti, tel. 22486460-5,-7,-8.
 • Součástí zaslané dokumentace by měl být i doklad o tom, že bylo zaplaceno pojistné.
 • Smlouvy se předkládají individuálně, za každého makléře samostatně, ovšem je možno akceptovat i doklad o pojistném (certifikát) odkazující na hromadnou či skupinovou pojistnou smlouvu. V tom případě je nutno dbát následujícího:
 • Smlouvy uzavírané prostřednictvím hromadných nebo skupinových smluv je nutno primárně zaslat ke kontrole a teprve pak dílčí zjednodušené doklady vystavené jednotlivým zprostředkovatelům, které na onu nadřazenou smlouvu odkazují, a ve kterých jsou uvedeny individuálně výslovné identifikační údaje zprostředkovatele, výše jeho individuálního pojistného limitu, a potvrzuje se, že je smlouva platná i účinná (bylo zaplaceno pojistné).
 • Tyto certifikáty (zjednodušené doklady o uzavřené pojistné smlouvě) za jednotlivé makléře může zaslat či doručit hromadně zprostředkovatel pojištění, sjednatel, či nadřízený subjekt (a to i v případě zaslání do DS), ovšem musí tam uvést zmínku, či poznámku, kterou potvrzuje (prohlašuje), že informaci o zaslání dokladu na MMR dal na vědomí i onomu konkrétnímu makléři. Ze zákona je totiž zaslání jeho povinností, a měl by tudíž mít jistou, že tuto povinnost za něj splnil někdo jiný. Zasílání v zastoupení je přípustné u firemních struktur v obchodní závislosti, u zprostředkovatele pojištění, u profesních sdružení s pevnými stanovami s jasnou vazbou na výkon činnosti realitních zprostředkovatelů, nikoli však u hromadných pojistek uzavřených prostřednictvím zájmových občanských sdružení (zapsaná společnost) se stanovami bez takové vazby či volných sdružení bez právní subjektivity.
 • Stejně tak MMR upozorňuje, že u těchto nadřazených smluv je třeba vyřešit otázku, kdo zasílá na MMR případnou budoucí informaci o změně, tedy o přerušení či ukončení činnosti makléře, případně o jeho přechodu k jiné pojišťovně či jiné hromadně uzavírané smlouvě. V takovém případě musí být jednoznačně smluvně určeno, zda taková informace zůstává povinností zprostředkovatele (což je z pohledu zákona nejpřesnější), nebo k tomu zprostředkovatel zmocňuje toho, kdo uzavírá nadřazenou smlouvu. Takový postup bude opět tolerován u firemních struktur v obchodní závislosti, u zprostředkovatele pojištění, u profesních sdružení s pevnými stanovami s jednoznačnou vazbou na výkon činnosti realitních zprostředkovatelů, nikoli však prostřednictvím zájmových občanských sdružení (z.s.) se stanovami bez této vazby či sdružení bez právní subjektivity.

Tak nezapomeňme na termín 2.5.2020 a taky připomínáme, že není rozhodujícíc jen cena, ale předmět pojištění, výluky a podmínky odpovídající požadavkům ZoRZ.

Směle do toho.

Pěkný den, Ivana

 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.